Theses 

Kofola ČeskoSlovensko, a.s., Fundamental Analysis – Bc. Jiří Jahoda

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a investiční management

Bc. Jiří Jahoda

Diplomová práce

Kofola ČeskoSlovensko, a.s., Fundamental Analysis

Kofola ČeskoSlovensko, a.s., Fundamentální analýza

Anotace: Jahoda, J. Kofola ČeskoSlovensko, a.s., fundamentální analýza. Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, 2017. Diplomová práce se zabývá buy-side fundamentální analýzou veřejně obchodo-vané společnosti. K analýze je přistoupeno top-down postupem, čili nejprve jsou rozebrány makroekonomické faktory ovlivňující vnitřní hodnotu akcie, poté se přistupuje k odvětvovým faktorům a na závěr je zkoumaná samotná společnost. Výsledkem práce je determinace vnitřní hodnoty akcie společnosti a její porovnání s aktuální tržní cenou na burze, dále ověření underpricingu, který vznikl při primární emisi akcií a následně je stanoveno investiční doporučení s ročním horizontem.

Abstract: Jahoda, J. Kofola ČeskoSlovensko, a.s., Fundamental analysis. Diploma thesis. Mendel university in Brno, 2017. Diploma thesis deals with the buy-side fundamental analysis of the publicly traded company. The analysis is followed by a top-down approach. First, macroeconomic factors that affect the intrinsic value of the stock are analyzed. Then industry and company factors are analyzed. The result of the thesis is the determination of the intrinsic value of the stock and its comparison with the current market price on the stock exchange. Further, the verification of the underpricing that occurred at the primary issue of the stocks on the stock market. Subsequently, there is made the investment recommendation with an annual horizon.

Klíčová slova: investiční doporučení, akcie, vnitřní hodnota, Kofola ČeskoSlovensko, Fundamentální analýza, IPO

Keywords: investiční doporučení, Kofola ČeskoSlovensko, stock, intrinsic value, IPO, Fundamental analysis

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Širůček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/58607 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 05:10, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz