Jaroslav MÁRA

Bakalářská práce

Party Crashers: Third Parties in an American Two Party System, 1912 - Present

Party Crashers: Third Parties in an American Two Party System, 1912 - Present
Abstract:
The thesis briefly describes origins and development of an American two-party system as well as two major parties. Emphasis is laid on the presidency and presidential elections. The thesis is also focused on the two-party system in connection with the role of third parties in it. Core of the thesis is an analysis showing how third party and independent presidential candidates influenced American politics …více
Abstract:
Bakalářská práce stručně popisuje vznik a vývoj amerického politického systém i jeho dvou největších stran, přičemž je kladen důraz na úřad prezidenta. Dále se zaměřuje na fungování tohoto systému s ohledem na třetí strany a jejich roli v politickém systému dvou stran. Hlavní část práce uvádí vybrané příklady, jak prezidentští kandidáti třetích stran ovlivnily americkou politickou scénu v posledních …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011
Identifikátor: 19555

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: M. A. Gregory Jason Bell, MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MÁRA, Jaroslav. Party Crashers: Third Parties in an American Two Party System, 1912 - Present. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 06. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi