Bc. Jan Řežábek

Diplomová práce

ANO 2011: Liberální strana?

ANO 2011: Liberal party?
Anotace:
Magisterská diplomová práce „ANO 2011: Liberální strana? Projekt Andreje Babiše ve světle Aliance liberálů a demokratů pro Evropu a tradičních liberálních stran” je věnována otázce, zdali je ANO 2011 liberální stranou v českém i evropském kontextu. Její zodpovězení je vedeno skrze deskriptivní analýzu historického vývoje českého liberalismu komparativní analýzu jejích programových dokumentů a jejich …více
Abstract:
Master’s thesis „ANO 2011: A liberal party? Andrej Babiš‘ project in the light of the Alliance of the Liberals and Democrats for Europe and traditional liberal parties“ is focused on the question whether ANO 2011 is a liberal party in both Czech and European context. The answer is provided through descriptive analysis of the development of the Czech liberalism and comparative analysis of the ideological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politologie