Bc. Lenka Činčárová, Ph.D.

Master's thesis

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

The roles of mutant p53 protein interactions with DNA
Anotácia:
Protein p53 patří mezi nádorové supresory, které hrají důležitou roli v regulaci buněčného cyklu a v prevenci nádorového bujení. Mutace v genu TP53 jsou spojeny se vznikem více než 50 % lidských maligních nádorů. Skupina mutantních proteinů p53 je extrémně různorodá, a to jak na úrovni funkční tak strukturní, a poodhalil buněčné aktivity, které nejenže se liší od funkcí standardního proteinu, ale také …viac
Abstract:
Protein p53 is a tumor suppressor. It plays an important role in prevention of tumorigenesis. Mutation in the gene TP53 are conected with more than 50% of malignant tumors. The group of mutant p53 is very heterogenous in both structures and function and show the variance in the cellular activities of mutant proteins itself and between wtp53 and mutp53 as well. The goal of our study was to characterize …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2008
  • Vedúci: Mgr. Marie Brázdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Biology / Molecular Biology and Genetics

Práce na příbuzné téma