Luomai Wang

Master's thesis

Comparison of the Impact of Contemporary Financial Crisis on the Economy of the United States of America and China

Comparison of the Impact of Contemporary Financial Crisis on the Economy of the United States of America and China
Anotácia:
The global financial crisis of 2007-2008 was one of the biggest financial crisis in recent years. In this thesis, we focus on this global financial crisis and comparison of its impact on two countries, U.S. and China. The main objective of this thesis is to find similarities and differences between U.S and China during the financial crisis and compare impacts of financial crisis on macroeconomic situations …viac
Abstract:
The global financial crisis of 2007-2008 was one of the biggest financial crisis in recent years. In this thesis, we focus on this global financial crisis and comparison of its impact on two countries, U.S. and China. The main objective of this thesis is to find similarities and differences between U.S and China during the financial crisis and compare impacts of financial crisis on macroeconomic situations …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedúci: Kateřina Kořená
  • Oponent: Tomáš Wroblowský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava