Ing. Andrea Vokáčová

Diplomová práce

Volební kampaň v ČSSD a její vliv na volební výsledky v roce 2006

Pre-election campaign of ČSSD and its influence on election results in the year 2006
Anotace:
V úvodní části mé diplomové práce nastiňuji historický vývoj volebních kampaní. V úvodní kapitole popisuji vývoj kampaní v České republice a vymezuji zde definici volební kampaně. V následující části práce se dotýkám tématu teorie politického marketingu jak obecně, tak i aplikovaného marketingu, který byl použit ve volební kampani ČSSD v roce 2006. Ve stěžejní kapitole analyzuji předvolební kampaň …více
Abstract:
In the introduction of my dissertation I am outlining the historical evolution of election campaigns. In the opening chapter I describe the development of campaigns in the Czech Repupblic and I specify there the definition of the election campaign. In the subsequent part of my work I cover the subject of the political marketing theory, as generally and as applied marketing, that was used in the election …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Jan Charvát, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa