Mgr. Miloslav Bárek

Diplomová práce

Sebediskrepanční teorie a online sociální sítě

Self-discrepancy theory and online social networks
Anotace:
Diplomová práce se zabývá sebeprezentací na sociální síti Facebook. Na vzorku 217 respondentů ve věku vynořujících se dospělých (18-30 let) byl sledován vliv osobnostních charakteristik podle rysů Big Five na prezentaci jednotlivých domén Já na Facebooku podle Higginsovy sebediskrepanční teorie. Další část výzkumu se zabývala souvislostí mezi aktivitou na Facebooku a prezentováním jednotlivých domén …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on self-presentation on Facebook Social Site. The survey was conducted on 217 samples of emerging adulthood between the age of 18 and 30. The aim of the study was to find the connection between Big- Five personality traits and self-presentation selves domains on Facebook according to Higgins self- discrepancy theory. The second aim of the study was to reveal the connection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Martin Jelínek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta