Hana PUPÍKOVÁ

Diplomová práce

Charakterizace nanostruktur připravených iontovou implantací

Charakterization of nano-structures prepared by ion implantation
Anotace:
Unikátní vlastnosti předurčují lithium niobát (LiNbO3, LN) k použití jako moderního materiálu v oblasti fotoniky. Vynikající vlastnosti monokrystalu lithium niobátu umožňují modulaci a zároveň zesílení optického záření a umožňují snadnou dopaci tohoto materiálu laserově aktivními ionty jakým je erbium. Vývoj funkčních optických tenkovrstvých zesilovačů je dnes jedním z hlavních výzkumných směrů v materiálovém …více
Abstract:
Due to the unique properties, lithium niobate (LiNbO3, LN) continue to be used as advanced materials in the field of photonics. The outstanding properties of the single-crystalline lithium niobate allow modulating and simultaneously also amplifying optical radiation. But actually single crystalline lithium niobate is in fact congruent crystal and it allows an easy doping with laser active ions as erbium …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PUPÍKOVÁ, Hana. Charakterizace nanostruktur připravených iontovou implantací. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Fyzika / Fyzika-Matematika pro střední školy

Práce na příbuzné téma