David HRADIL

Bakalářská práce

An Analysis of Team Management during Conference Organisation

An Analysis of Team Management during Conference Organisation
Abstract:
My Bachelor thesis deals with issues of usage and transmission of theoretical knowledge of the team management into practise. Theoretical part of my thesis summarizes the theoretical knowledge of team management taught at universities. Also it deals with issues of meetings and its leadership. Findings gained during my participation in organisational teams of conferences are analyzed in practical part …více
Abstract:
Má bakalářská práce se zabývá problematikou užití a přenosu teoretických poznatků z oblasti týmového managementu do praxe. Teoretická část mé práce shrnuje teoretické poznatky týmového managementu vyučované na vysokých školách. Dále se zabývá problematikou porad a jejich vedením. V praktické části jsou analyzovány nabyté poznatky z účasti v organizačních týmech konferencí. Dále je zkoumáno vlastní …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011
Identifikátor: 19520

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Janka Ladová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRADIL, David. An Analysis of Team Management during Conference Organisation. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 06. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi