Iveta BASELIDESOVÁ

Bakalářská práce

Rozvoj technické gramotnosti v rámci organizovaných mimoškolních aktivit

Development of technical literacy within organized extracurricular activities
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na rozvoj technických dovedností během neformálního vzdělávání. Zabývá se charakteristikou pojmů neformální vzdělávání a technická gramotnost. V práci jsou popsány vybrané metody, již ověřené a využívané v technickém vzdělávání. Součástí práce jsou autorkou navržené a posléze i ověřené pokusy a experimenty přispívající k rozvoji technických dovedností.
Abstract:
The bachelor's thesis focuses on the development of technical skills during non-formal education. It deals with the characteristics of the concepts of non-formal education and technical literacy. The thesis describes selected methods that are used in technical education. Part of the thesis are the author's proposed experiments that were verified later. These experiments contributing to development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Krotký, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BASELIDESOVÁ, Iveta. Rozvoj technické gramotnosti v rámci organizovaných mimoškolních aktivit. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Přírodovědná studia / Technická výchova se zaměřením na vzdělávání