Bc. Eva Kaňová

Diplomová práce

Neformální vzdělávání v romské komunitě

Informal Education in the Romany Community
Anotace:
Diplomová práce se zabývá neformálním vzděláváním v romské komunitě. Jejím cílem bylo provedení sociální analýzy města Varnsdorf a analýza neformálního vzdělávání v romské komunitě. Práci tvoří dvě stěžejní části. Jedná se o část teoretickou, která s použitím odborných zdrojů zpracovává pojmy, které připravují teoretický podklad pro následující část práce. Jde o téma romské komunity, vzdělávání Romů …více
Abstract:
The diploma thesis deals with an informal education in the Romany community. The main goal of the thesis is social analysis of the town Varnsdorf and the informal education in the Romany community. There are two main parts in the thesis. Theoretical part describes terms which prepares theoretical background for the next part of the thesis. The issue is the topic of Romany community, education and informal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jan Jihlavec

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kaňová, Eva. Neformální vzdělávání v romské komunitě. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN