Bc. Jan Váňa

Bakalářská práce

Rozpočet hl. m. Prahy a rozpočty městských částí hl. m. Prahy

Budget of Capital city of Prague and budgets of urban parts of Capital city of Prague
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá rozpočtovým procesem územních samosprávných celků. Popisuje rozsáhlou legislativu, jíž se územní samosprávné celky musí řídit. V praktické části tato bakalářska práce pak popisuje a porovnání struktury rozpočtu hlavního města Prahy a jeho jedné městské části. Cílem této bakalářské práce pak je posouzení aplikace rozpočtové legislativy v prostředí územních samosprávných …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the budgetary process of local government units. It describes the extensive legislation, which local authorities must follow. In the practical part of this bachelor work describes a comparison of the budget structure of the capital city of Prague and its one city district. The aim of this bachelor work is the assessment of the financial legislation in the local government …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Otto Kechner
  • Oponent: Ing. Petr Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní