Lucie Součková

Bakalářská práce

Připravenost Zdravotnické záchranné služby hlavního města Praha na vícečetnou mimořádnou událost s hromadným postižením osob

Preparedness of Emergency Medical Services of Prague for Multiple Extraordinary Events with Mass Casualty Incident
Anotace:
Tématem bakalářské práce je připravenost Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy na vícečetnou mimořádnou událost s hromadným postižením osob, jedná se o téma, které je v poslední době, vzhledem k dění ve světě stále více aktuální. Nácviky mimořádných událostí s hromadným postižením osob velkého rozsahu probíhají v Praze minimálně jednou za rok, ale vždy se jedná o událost probíhající jen na jednom …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is the readiness of the Emergency Medical Service of Prague for a multiple emergency event with mass disability, it is a topic that has recently become more and more current according to world events. Emergency drills with large-scale mass disabilities take place in Prague at least once a year, but it is always a one-stop event, while looking at terrorist attacks abroad …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Ondřej Šedivka, DiS.
  • Oponent: PhDr. Renata Procházková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická