Theses 

Rozpočet hl. m. Prahy a rozpočty městských částí hl. m. Prahy – Bc. Jan Váňa

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jan Váňa

Bakalářská práce

Rozpočet hl. m. Prahy a rozpočty městských částí hl. m. Prahy

Budget of Capital city of Prague and budgets of urban parts of Capital city of Prague

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá rozpočtovým procesem územních samosprávných celků. Popisuje rozsáhlou legislativu, jíž se územní samosprávné celky musí řídit. V praktické části tato bakalářska práce pak popisuje a porovnání struktury rozpočtu hlavního města Prahy a jeho jedné městské části. Cílem této bakalářské práce pak je posouzení aplikace rozpočtové legislativy v prostředí územních samosprávných celků hlavního města Prahy a jedné jeho městské části.

Abstract: This bachelor thesis deals with the budgetary process of local government units. It describes the extensive legislation, which local authorities must follow. In the practical part of this bachelor work describes a comparison of the budget structure of the capital city of Prague and its one city district. The aim of this bachelor work is the assessment of the financial legislation in the local government units of the capital city of Prague and one of its city districts.

Klíčová slova: Rozpočet, rozpočtový proces, příjmy rozpočtu, výdaje rozpočtu, návrh rozpočtu, schvalování rozpočtu, rozpočtové provizorium, kontrola rozpočtu, hospodaření, legislativa, rozpočtové právo, penežní masa, územní samosprávní celek, územní samospráva, zastupitelstvo, městská část, Hlavní město Praha. Budget, Capital city, budgetary process, revenue budget, expenditure budget, draft budget, approval of budget, budget makeshift, control of the budget, management, legislation, budget law, cash, local government unit, local government, council, urban parts.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Otto Kechner
  • Oponent: Ing. Petr Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 21:30, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz