Theses 

Hodnocení výkonu zaměstnanců jako součást HR aktivit ve firmě – Bc. Kristýna Smýkalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kristýna Smýkalová

Diplomová práce

Hodnocení výkonu zaměstnanců jako součást HR aktivit ve firmě

Employee performance evaluation as a part of HR activities in a company

Anotace: V této diplomové práci je řešena problematika hodnocení výkonu zaměstnanců jako součást HR aktivit ve firmě. Dané téma představuje pro organizaci významný přínos, jelikož správně nastavené hodnocení zaměstnanců kladně ovlivňuje efektivitu práce. Teoretická část se zabývá definicemi základních pojmů z oblasti personalistiky, jsou zde vyjmenovány a popsány nejdůležitější personální činnosti a důkladně je charakterizována činnost hodnocení zaměstnanců. V praktické části je analyzován systém hodnocení výkonu zaměstnanců ve vybrané společnosti. Na základě analýzy získaných informací, materiálů a odpovědí z dotazníkového šetření je cílem diplomové práce navrhnout a doporučit vhodná opatření k efektivnějšímu a více motivujícímu hodnocení a případnému zlepšení.

Abstract: This diploma thesis discusses the issue of evaluating employee performance as part of HR activities within the company. This specific topic is of great benefit to the company, because correctly configured employee evaluation positively influences work efficiency. The theoretical section is concerned with definitions of key terms in the field of human resources, it names and describes the most important personnel activities and thoroughly characterises the activity of employee evaluation. The practical section analyses the system for evaluating employee performance employed by the selected company. The purpose of the thesis was to propose and recommend suitable measures for improvement of the situation on the basis of analysis of the obtained information, material and responses from the questionnaire survey.

Klíčová slova: Hodnocení zaměstnanců, personální činnosti, lidské zdroje, hodnotící rozhovor, zpětná vazba, The evaluation of employees, HR activities, human resources, evaluative interview, feedback

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: Mgr. Stanislava Borejová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 20:34, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz