Barbora Kořínková

Bakalářská práce

Systém hodnocení zaměstnanců v konkrétním podniku/Evaluation System of Employees in a Specific Enterprise

Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je systém hodnocení pracovníků v konkrétním podniku. Teoretická část je zaměřena na poznatky z odborné literatury o řízení pracovního výkonu, hodnocení zaměstnanců a návaznosti personálních procesů na pracovní hodnocení. V praktické části je představen vybraný podnik a následně provedeno empirické šetření. Na základě výsledků tohoto šetření byla sestavena doporučení …více
Abstract:
The subject of the thesis is evaluation system of employees in a specific enterprise. The theoretical part focuses on knowledge of the professional literature about working performance management, employee evaluation and continuity between HR processes and occupational evaluation. In the practical part a selected company is introduced and consequently an empirical examination made. On the ground of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/q8bt8r/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze

Masarykův ústav vyšších studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Personální management v průmyslových podnicích