Bc. Ondřej CHUDADA

Master's thesis

Využití Metody HOPE (Home preparation education) pro výuku anglického jazyka

The HOPE method and its application in English language teaching
Abstract:
This diploma thesis focuses on presenting a new form of home-preparation and its application in high school English lessons. The theoretical part is design to provide a basic view of theories behind teaching and their influence on teaching. It also focuses on memory and motivation as they are inseparable parts of successful teaching. The thesis takes advantage of the long list of research to demonstrate …more
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na prezentaci pozměněné formy přípravy na výuku a její aplikace ve výuce anglického jazyka na střední škole. Teoretická část je navržena tak, aby poskytla základní pohled na teorie vyučování a jejich vliv na výuku. Zaměřuje se také na paměť a motivaci, protože jsou nedílnou součástí úspěšného procesu učení. Tato nová metoda je představena s cílem demonstrovat důvody …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jana Pavlíková, Ph.D., M.A.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CHUDADA, Ondřej. Využití Metody HOPE (Home preparation education) pro výuku anglického jazyka. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta