Kateřina HOLZMANNOVÁ

Diplomová práce

Domácí úkoly a domácí příprava žáků se specifickou poruchou učení

Impact of selected factors on the school success of children with a specific learning disability in the 4th and 5th year of elementary school.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou domácích úkolů a domácí přípravy žáků se specifickou poruchou učení a porovnává je se žáky, kterým tato porucha nebyla diagnostikována. Teoretická část objasňuje pojmy, problémy a metody nápravy ke zmírnění těchto obtíží. Empirická část nahlíží na tuto problematiku z pohledu rodičů a ukazuje průběh těchto činností. Výsledky výzkumu jsou získány z anonymního …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the problematics of homework and home preparation of pupils with a specific learning disability and compares them to pupils, who have not been diagnosed such a disability. The theoretical part clarifies terms, problems and correction methods leading towards alleviation of these difficulties. The empirical part looks at this matter from the perspective of parents and shows …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Ivana Pospíšilová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLZMANNOVÁ, Kateřina. Domácí úkoly a domácí příprava žáků se specifickou poruchou učení. Olomouc, 2021. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses rrf12y rrf12y/2
12. 4. 2021
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
12. 4. 2021
Marklová, E.
13. 4. 2021
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.