Dana VAŇKOVÁ

Bakalářská práce

Ergoterapie u poruch v oblasti pletence ramenního

Occupational therapy of patients with defekts malfunctions the shoulder gidle area
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je Ergoterapie u poruch pletence ramenního. Svou bakalářskou práci jsem rozdělila do dvou částí, na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám patologií v oblasti pletence ramenního, zejména degenerativními, zánětlivými onemocněními a traumatologií, dále se zabývám ergoterapeutickým vyšetřením a ergoterapií u této problematiky. Praktická část zahrnuje …více
Abstract:
The theme of this thesis is Occupational Therapy for disorders of the shoulder girdle. His diploma thesis has been divided into two parts, the theoretical and practical. The theoretical part deals with the pathology of the shoulder girdle, especially degenerative, inflammatory diseases and trauma, I also deal with ergoterapeutickým testing and occupational therapy for this problem. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011
Identifikátor: 37386

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Bc. Iva Melicharová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAŇKOVÁ, Dana. Ergoterapie u poruch v oblasti pletence ramenního. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií