Bc. Ilona Zaorálková

Diplomová práce

Arteterapie a ergoterapie seniorů s případovou studií pro Domov pro seniory Okružní v Brně

Art Therapy and Occupational Therapy for Seniors with a Case Study of the Retirement Home Okružní in Brno
Anotace:
Magisterská práce se zaměřuje na problematiku postavení seniorů ve společnosti a s tím související sociální, ekonomické a společenské důsledky. Srovnává možnosti péče o staré občany v zahraničí, speciálně ve Skandinávii, a v České republice. Podstatná část práce je zaměřena na arteterapii a ergoterapii a jejich přínos při práci se seniory. Magisterská práce se zaměřuje na konkrétní případ seniorského …více
Abstract:
This Master's thesis has focused on the issue of the position of pensioners in the society and related economic and social consequences. The Master's thesis compared the options of senior care abroad, especially in Scandinavia, and in the Czech Republic. The substantial part of the thesis deals with the art therapy and the occupational therapy and their benefits while working with seniors. Attention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta