Mgr. Jitka ABŠNAJDROVÁ

Diplomová práce

Propagace léčiv-etika nebo komerce

Free-selling medicines advertising - ethics or commerce
Anotace:
Smyslem této práce bylo postihnout současnou situaci na poli propagace volně prodejných léčivých přípravků, její rozbor, analýzu. Poskytnout na tuto situaci různé úhly pohledu, jak z hlediska tvůrců komunikačních aktivit, tak z pohledu konečných spotřebitelů. Tyto dva úhly pohledu pak doplnit o zákonná ustanovení, která se k tomuto tématu vztahují a také o doporučení specifikovaná subjekty samoregulace …více
Abstract:
The sense of my thesis is to find out the situation on scene of the free-selling medicines (medicines selling without prescription) advertising. And also make the analysis. Next, provide the couple of wievs, which exists on that problem. One of them is a wiev of the advertising experts and subjects who product the advertising materials. The second one is a wiev of consumers who are using the free-selling …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2007
Identifikátor: 2698

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Olga Jurášková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ABŠNAJDROVÁ, Jitka. Propagace léčiv-etika nebo komerce. Zlín, 2007. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace

Práce na příbuzné téma