Bc. Marko Malach

Diplomová práce

Chování spotřebitele na konkrétním trhu

Consumer Behaviour on Specific Market
Anotace:
Magisterská diplomová práce nesoucí název “Chování spotřebitele na trhu Autoškoly ELKO Znojmo s. r. o.” je zjistit chování spotřebitele na konkrétním trhu a na základě těchto zjištění navrhnout zlepšení přínosná pro zmíněnou firmu. K dopracování se k tomuto cíli, bude využita metoda marketingového průzkumu chování spotřebitele. V teoretické části budou vysvětleny pojmy jako je marketing, spotřebitelské …více
Abstract:
The aim of this Master’s thesis called „Customer behavior on Autoškola ELKO Znojmo s.r.o. market“ is to find out consumer’s behavior on this market and according to those facts to suggest contributive improvements for the company. For achieving this goal there will be used a method of customer’s behavior marketing research. There are defined terms such as marketing, consumer behavior and factors affecting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jiří Urbánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jitka Veselá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting