Bc. Jana Bohuslavová

Diplomová práce

Komunikace mezi ošetřujícím personálem a pacienty s neurogenními poruchami komunikace

Communication between nursing staff and patients with neurogenic communication disorders
Anotace:
Diplomová práce se zabývá komunikací mezi ošetřujícím personálem a pacienty s neurogenními poruchami komunikace. Práce je rozčleněna do čtyř kapitol. První tři jsou teoretické, poslední empirická. Teoretická část práce přibližuje pojem a význam komunikace, objasňuje a vysvětluje termín neurogenní poruchy komunikace a podrobně se zabývá poruchou afázie. Praktickou část tvoří vlastní výzkumné šetření …více
Abstract:
This thesis deals with communication between medical staff and patients with neurogenic communication disorders. The work is divided into four chapters. The first three are theoretical and the last one is empirical. The theoretical part of this work shows us the concept and importance of communication, clarifies and explains the term neurogenic communication disorders and deal in detail with aphasia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta