Bc. Tereza Rosmanitová

Bakalářská práce

Systém vězeňství v České republice ve srovnání s vězeňskými službami vybraných evropských států

Prison system in the Czech Republic in comparison with the prison services of selected European countries
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku vězeňství v České republice, Slovenské republice a Polsku a její součástí je i vysvětlení základních pojmů z oblasti vězeňství. V teoretické stati je kladen důraz na úkoly, organizaci a řízení Vězeňské služby České republiky, dále se pak zaobírá vězeňskými zařízeními, právy a povinnostmi odsouzených a Evropskými pravidly pro vězeňství. Dále je představena …více
Abstract:
This thesis focuses on the problems of the prison system in the Czech Republic, Slovak Republic and Poland and includes an explanation of the basic concepts of the prison system. The theoretical article offers the tasks, organization and management of the Prison Service of the Czech Republic, then deals with prison facilities, the rights and obligations of convicts and European rules for prisons. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/kvig0/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika