Bc. Martin Škrášek

Diplomová práce

Efektivnost investičního projektu (od založení konkrétního projektu až uvedení do provozu)

The Effectiveness of an Investment Project (since the Establishment of a Specific Project to Putting it into Operation)
Anotace:
Ve své diplomové práci se zabývám efektivností konkrétního investičního projektu, a to od jeho založení po uvedení do provozu. Toto téma jsem si vybral, jelikož má společnost jeden takový projekt prováděla a dokonce k jeho uskutečnění využila bezúročného úvěru z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Proto si myslím, že mám dost zkušeností a informací, které bych tímto způsobem mohl předat dál. Mým …více
Abstract:
In my diploma thesis I deal with efficiency of a particular investment project, from its creation to the commissioning. The topic I chose, because the company has carried out one such a project and its implementation even took an interest-free loan from the European Fund for Regional Development. So I think I have enough experience and information in this way that I could pass on. My goal is to show …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Jiří Zahrádka
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní