BcA. Martina CEJPOVÁ

Diplomová práce

Vizuální komunikace, funguje to

Visual communication, it works
Anotace:
Cílem teoretické části diplomové práce je zorientovat se v oblasti současného grafického designu v obecné rovině Zmapovat jeho potenciál. Jaký přínos může mít pro společnost. Reflektovat jeho vnímání a využívání. Tento výzkum slouží jako podklad pro manifestaci významu komunikačního designu v dnešní společnosti ve snaze přispět k revitalizaci tohoto oboru v Česku. Cílem praktické části diplomové práce …více
Abstract:
The aim of the theoretical part of the present diploma thesis is, in general, to give an insight into and familiarize with the field of contemporary graphic design. Likewise, to map its potential. To point out what benefit it can provide to our society and reflect its perception and use. This research should serve as a basis for demonstrating the importance of communication design in today's society …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. ak.mal. Karel Míšek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CEJPOVÁ, Martina. Vizuální komunikace, funguje to. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (MgA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu