Theses 

Právní aspekty 3D tisku – Mgr. Jozef Denk

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Jozef Denk

Diplomová práce

Právní aspekty 3D tisku

Legal Issues in 3D Print

Anotace: Tato diplomová práce na téma „Právní aspekty 3d tisku“ se zabývá reflexí fenoménu 3d tisku. V úvodních části tato práce mapuje postupný vývoj této technologie od počátku až po současné trendy na tomto poli. V dalších částech práce popisuje současnou pozici 3d tisku ve světě z ekonomického hlediska a z pohledu českého a evropského práva du-ševního vlastnictví. Závěrečná část práce pak diskutuje vhodnost, potřebnost a účelnost případné právní regulace a navrhuje případné cesty, kterými by se právo de lege ferenda mohlo vydat.

Abstract: This diploma thesis on the subject “Legal aspects of 3d printing” is concerning with phenomenon of 3d printing. Initially the thesis is mapping consecutive development of the technology since its discovery to nowadays trends. In the next parts this thesis deals with current state of 3d printing from economical point of view and under scope of Czech and European law of intellectual property. The final part is devoted to discussion about suitability, necessity and usefulness of possible legal regulation of technology and suggests certain possible ways for future law could take.

Klíčová slova: 3d tisk, 3d modely, duševní vlastnictví, technologie, právo a technologie, autorský zákon, internet, kolektivní správa, 3d print, 3d models, intellectual property, technology, law and technology, the Copy-right act, collective management

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 10:01, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz