Mgr. Jozef Denk

Diplomová práce

Právní aspekty 3D tisku

Legal Issues in 3D Print
Anotace:
Tato diplomová práce na téma „Právní aspekty 3d tisku“ se zabývá reflexí fenoménu 3d tisku. V úvodních části tato práce mapuje postupný vývoj této technologie od počátku až po současné trendy na tomto poli. V dalších částech práce popisuje současnou pozici 3d tisku ve světě z ekonomického hlediska a z pohledu českého a evropského práva du-ševního vlastnictví. Závěrečná část práce pak diskutuje vhodnost …více
Abstract:
This diploma thesis on the subject “Legal aspects of 3d printing” is concerning with phenomenon of 3d printing. Initially the thesis is mapping consecutive development of the technology since its discovery to nowadays trends. In the next parts this thesis deals with current state of 3d printing from economical point of view and under scope of Czech and European law of intellectual property. The final …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta