Bc. Ivana Kopecká

Diplomová práce

Možnosti zvládnutí drogové závislosti na odborných školách cestou systematické prevence

The possibilities of controlling of drug addiction through systematic prevention in vocational schools
Anotace:
Cílem práce je snaha o identifikaci kvality rodinných vztahů a přijímaných současných hodnot žáků.Metody práce jsou vlastní průzkum a standartní a vlastní dotazník.Chci navázat na své poznatky a zaměřit se zejména na sociální aspekty, například z jakých rodinných poměrů skupiny žáků pochází, jaké mají sociální vazby nebo jaké hodnoty ve svém životě preferují z pohledu na budoucí život. Tato diplomová …více
Abstract:
The aim of this thesis is effort to identify the quality of family relationships and receiving the current values of the students. Working methods are my own research and standart and custom questionnaire.I want to build on my knowledge and focus particularly on social aspects, such as what the family relationships of groups of students came from, what their social ties or what values they prefer in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Oponent: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby