Bc. Vítězslav Lounek

Bakalářská práce

Discrepancies of multiculturalism in Western Europe

Discrepancies of multiculturalism in Western Europe
Anotace:
Soužití mnoha rozličných kultur na území států západní Evropy ukazuje, že je nezbytné změnit způsob, jakým se uvažuje o konceptu etnicity a kultury. Stále hledáme přístup, jak teoreticky uchopit toto schéma, v němž se potkávají často protikladné představy o ‘správném’ způsobu života. Ačkoli političtí představitelé uvedených zemí odmítli ideologii multikulturalismu jakožto celek, stále jsou patrné jevy …více
Abstract:
The cohabitation of many various cultures in Western European countries forms a need for reworking the way in which we use the concept of ethnicity. The right approach to the schema, in which contradictory concepts of the ‘good way of life’ are claimed, is still to be found. Although multiculturalism as an ideological project has been officially abandoned by the Governments of those countries, the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Edita Bezdičková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.