Romana Sommerová

Bakalářská práce

Vplyv fytohormónov a abiotických faktorov na indukciu tvorby adventívnych koreňov u konope

Vliv fytohormonů a abiotických stresorů na tvorbu adventivních kořenů u konopí
Anotace:
Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila Vliv fytohormonů a abiotických stresorů na tvorbu adventivních kořenů u konopí. Experiment probíhal ve dvou fázích, přičemž v obou byly na rostliny aplikované fytohormonové preparáty na bázi kyseliny indolyl-3.máslové, 1-naftyloctové, nikotinové a fenyloctové. V druhé fázi se kromě aplikace fytohormonů na rostlinách testovala také změna teplotního režimu …více
Abstract:
The main theme of my bachelor thesis was the influence of phytohormones and abiotic stress factors on hemp plants and their ability to form adventitious roots. The experiment contained two phases and in both of them phytohormones were applied (indole-3-butyric acid, 1-naphthaleneacetic acid, phenylacetic and nicotinic acid). During secondphase of experiment I tested the change of temperature regime …více
Abstract:
Ako tému mojej bakalárskej práce som si zvolila vplyv fytohormónov a abiotickýchstresorov na tvorbu adventívnych koreňov u konopy. Experiment prebiehal v dvoch fázach, pričom v oboch boli na rastliny aplikované fytohormónové preparáty na báze kyseliny indolyl-3-maslovej, 1-naftyloctovej, nikotínovej a fenyloctovej. V druhej fáze saokrem aplikácie fytohormónov na rastlinách testovala aj zmena teplotného …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Kalousek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta