Ivana KOŽUŠNÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Životní spokojenost a zvládání zátěže u pracovníků pedagogicko-psychologických poraden

Life satisfaction and coping of employees of pedagogical-psychological counselling centres
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce je identifikování životní spokojeností u pracovníků pedagogicko-psychologických poraden a taktéž zjištění volených způsobů zvládání v rámci tohoto výzkumného souboru. K výzkumu byly užity tři metody. Jednalo se o Dotazník životní spokojenost (DŽS), Brief COPE a inventář Hodnocení spokojenosti učitelů (HSU). Soubor byl tvořen 114 pracovníky (99 žen, 15 mužů). Uskutečněným …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with identify life satisfaction of employees of pedagogical-psychological counselling centres and also detection of elected way for coping within this research file. Three methods had been used for this research. It was A Life Satisfaction Questionnaire (LSQ), Brief COPE and Teachers Satisfaction Rating inventory (TSR). The file was created by 114 employees (99 women, 15 …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOŽUŠNÍKOVÁ, Ivana. Životní spokojenost a zvládání zátěže u pracovníků pedagogicko-psychologických poraden. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta