Bc. Kristýna Holubová

Diplomová práce

Žena v bytě, žena v domě. Československá bytová kultura 1918-1938.

The Woman of the Apartment, the Woman of the House. The Czechoslovak Housing Culture 1918-1938.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá moderním prvorepublikovým bydlením v době první Československé republiky (1918 1938) z hlediska genderového aspektu na základě vybraných dobových publikací a příslušných rubrik společenských časopisů, které se věnovaly bytové kultuře. Cílem práce je představit podobu ideálního meziválečného bytového interiéru, jaké rady a pokyny měly ženy přijímat k docílení moderně zařízené …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the modern housing of the First Czechoslovak Republic (1918 1938) from a gender perspective based on the publications and relevant columns of social magazines that were focused on housing culture in the given era. The aim of the thesis is to introduce an ideal representation of an interwar housing interior, which advice and instructions the women should have been accepting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Holubová, Kristýna. Žena v bytě, žena v domě. Československá bytová kultura 1918-1938.. Pardubice, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická