Theses 

ŽIVOTNÍ STYL A KULTURA V ČESKOSLOVENSKU - Bytová a oděvní kultura v Československu – Andrea BRADNOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Andrea BRADNOVÁ

Bakalářská práce

ŽIVOTNÍ STYL A KULTURA V ČESKOSLOVENSKU - Bytová a oděvní kultura v Československu

LIFESTYLE AND CULTURE IN CZECHOSLOVAKIA - Housing and clothing culture in Czechoslovakia

Anotace: Bakalářská práce s názvem Životní styl a kultura v Československu bytová a oděvní kultura v Československu představuje politickou, hospodářskou, ekonomickou situaci v Československu, která se promítla do oblasti kultury a umění, a ovlivnila životní styl celé tehdejší společnosti. Nástup Komunistické strany Československa v únoru 1948 k moci výrazně zasáhl do povědomí a obrazu společnosti. S rozvojem kultury a umění se zaměřuji na Světovou výstavu Expo 58 a Ústav bytové a oděvní kultury, které zasazuji do širokého kulturního kontextu a politických událostí padesátých a šedesátých let dvacátého století. Poukazuji na důležitý význam výstavy, na dosažený úspěch, kterého dosáhl Československý pavilon, a přelomový technický pokrok při zrodu Laterny Magiky. Výstava Expo 58 i Ústav bytové a oděvní kultury ovlivnily vývoj v uměleckých oblastech. Bytová kultura a vybavení interiérů měly v životě mnoha lidí své podstatné místo. Šedesátá léta dvacátého století byla velmi důležitým obdobím, protože se ve všech oblastech kultury a životního stylu stala fenoménem, ke kterému se ve svých návrzích vracejí výtvarníci i architekti dodnes.

Abstract: My bachelor thesis with title Lifestyle and culture in Czechoslovakia - housing and clothing culture in Czechoslovakia introduces the political and economic situation in Czechoslovakia, which was reflected in the field of culture and art, and influenced the lifestyle of the whole society. This bachelor thesis is dealing with czechoslovak housing culture and interior design of the fifties and sixties in twentieth century. The triumph of the Communist Party of Czechoslovakia in the election year of 1948 had an enormous impact on the national consciousness and the picture of society. With the development of culture and art, I focus on the World Exhibition Expo 58 and the Institut of Housing and Clothing Culture. It is viewed from the wider cultural perspective and political events of the fifties and sixties in twentieth century. The thesis states facts, why is Expo 58 an important turning point and bachelor thesis is dealing of successes that has been achieved Czechoslovak pavilion and groundbreaking technological advances in the birth of the Laterna Magica. World exhibition Expo 58 and the Institut of Housing and Clothing cultures influenced by developments in the fields of art. Housing culture and interior decoration have had important place in life of every human. Sixties of twentieth century was very important time period, because in all aspects of culture and lifestyle, a lot of contemporary designes, sixties have become a phenomenon architects and artists is inspired by those designs even today.

Klíčová slova: životní styl, kultura, umění, móda, bytová kultura, design, Expo 58, Ústav bytové a oděvní tvorby, bruselský styl

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Kocián, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

BRADNOVÁ, Andrea. ŽIVOTNÍ STYL A KULTURA V ČESKOSLOVENSKU - Bytová a oděvní kultura v Československu. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 20:21, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz