Andrea BRADNOVÁ

Bakalářská práce

ŽIVOTNÍ STYL A KULTURA V ČESKOSLOVENSKU - Bytová a oděvní kultura v Československu

LIFESTYLE AND CULTURE IN CZECHOSLOVAKIA - Housing and clothing culture in Czechoslovakia
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Životní styl a kultura v Československu bytová a oděvní kultura v Československu představuje politickou, hospodářskou, ekonomickou situaci v Československu, která se promítla do oblasti kultury a umění, a ovlivnila životní styl celé tehdejší společnosti. Nástup Komunistické strany Československa v únoru 1948 k moci výrazně zasáhl do povědomí a obrazu společnosti. S rozvojem …více
Abstract:
My bachelor thesis with title Lifestyle and culture in Czechoslovakia - housing and clothing culture in Czechoslovakia introduces the political and economic situation in Czechoslovakia, which was reflected in the field of culture and art, and influenced the lifestyle of the whole society. This bachelor thesis is dealing with czechoslovak housing culture and interior design of the fifties and sixties …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Kocián, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRADNOVÁ, Andrea. ŽIVOTNÍ STYL A KULTURA V ČESKOSLOVENSKU - Bytová a oděvní kultura v Československu. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Společenské vědy (dvouoborové) - Historie (dvouoborová)