Bc. Andrea Šabacká

Master's thesis

Role liniového manažera v neziskových organizacích sociálních služeb

The role of line manager within non-profit social services organizations
Anotácia:
Cílem diplomové práce je zjistit, v čem se podobá a v čem se liší očekávané chování liniového manažera u řadových pracovníků a u liniového manažera na jejich pracovišti, konkrétně v organizacích poskytujících sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Teoretická část vymezuje stěžejní pojmy a koncepty z oblasti managementu, s důrazem na specifika managementu v neziskových organizacích sociálních …viac
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to determine common and distinguishing features of behaviour of a line manager as anticipated by employees and by a line manager in their workplace, concretely in organizations providing social activation services for families with children. The theoretical part defines the crucial terms and concepts in the area of management and accents the specifics of management …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2015
  • Vedúci: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií