Martina ŠTĚRBOVÁ

Bakalářská práce

E-learningový kurz pro výuku základů objektově orientovaného programování

E-learning course to teach basics of object-oriented programming
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o vytvoření e-learningového kurzu v prostředí LMS Moodle, který slouží jako pomůcka pro výuku Objektově orientované programování vyučovaného na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Kurz a jeho části jsou vytvořeny s důrazem na přehlednost a jednoduchost. Kurz je rozdělen na patnáct lekcí. Lekce jsou zaměřeny na rozdíl mezi strukturovaným a objektovým programováním …více
Abstract:
The subject of the work is to create an e-learning course within the LMS Moodle environment that will serve as a teaching aid for an Object-oriented programming taught in Pedagogical Faculty ? University of Ostrava. The course and its parts are formed with an emphasis on a clear arrangement and simplicity. The course is divided into 15 lessons. The lessons are concentrated on differences between the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2013
Zveřejnit od: 5. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Ingrid Nagyová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTĚRBOVÁ, Martina. E-learningový kurz pro výuku základů objektově orientovaného programování. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta