Bc. Žofie Šnajdrová

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u pacienta po reimplantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu.

The Nursing Process of a Patient after the Reimplantation of a Total Hip Arthroplasty
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá reimplantací totální endoprotézy kyčelního kloubu. Teoretická část práce se zaměřuje na samotnou reimplantaci kyčelního kloubu, typy implantátů, druhy operačních výkonů, indikace k operačnímu výkonu, komplikace, které jsou s tímto výkonem spojené, spaceru, předoperační přípravě, pooperační péči, specifické ošetřovatelské péči u pacienta po TEP, ošetřovatelskému procesu, stanovení …více
Abstract:
Bachelor thesis occupies with the reimplantation of a total hip arthroplasty. The theoretic part of this bachelor thesis the types of implants, the types of the surgical procedures, the indications for these surgeries, the complications which are associated with them, the spacer, the preoperative before surgery, the postoperative care, specific nursing care for the patient after TEP, the nursing proces …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Ivana Jahodová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Krause, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická