Jana Cvikýřová

Diplomová práce

Realizace a kontrola grantových projektů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost u zprostředkujícího subjektu MV ČR

The monitoring of grant projects of the Human Resources and Employment Operational Programme by the Intermediate Body of the Ministry of the Interior of the Czech Republic
Anotace:
Tato práce je zaměřena na finanční stránku v oblasti grantových projektů, které jsou financovány z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Daný operační program čerpá prostředky z Evropského sociálního fondu. V České republice je administrace projektů koordinována řídícím orgánem Ministerstvem práce a sociálních věcí a jako jedním ze zprostředkujících subjektů působí Ministerstvo vnitra. …více
Abstract:
This thesis is focused on financial side of grant projects which are supported by the Human Resources and Employment Operational Programme. This Operational Programme draws financial resources from European Social Fund. In the Czech Republic the administration of all the projects in question is coordinated by Managing Authority which is Ministry of Labour and Social Affairs and the Intermediate Body …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: Vladimír Králíček
  • Oponent: Věra Galuszková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32149