Bc. Petr Veselý

Bakalářská práce

Osobnost pachatele trestného činu, možnosti a vliv českého vězeňství na jeho chování

Personality of delict offender, options and influence of the Czech prison service on the offender's behaviour
Anotace:
Anotace: ANOTACE VESELÝ, Petr: Osobnost pachatele trestného činu, možnosti a vliv českého vězeňství na jeho chování. Brno, MU PdF, 2011, s. 67. Hlavním tématem předkládané bakalářské práce jsou možnosti vlivu Vězeňské služby ČR na osoby odsouzené k výkonu trestu odnětí svobody, včetně jejich vzdělávání. Snahou bylo nastínění, jakým způsobem je upravena platná legislativa, jakým způsobem jsou současné …více
Abstract:
Abstract: ANNOTATION VESELÝ, Petr: Personality of delict offender, options and influence of the Czech prison service on the offender's behaviour. Brno, MU PdF, 2011, s. 67. The main topic of this bachelor´s project are an impacts of CZ Prison Service on persons sentenced to confinement, inclusive of their education. The aim is to outline the existing legislation, extent to which the present possibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Soňa Haluzová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování