Theses 

Etika v podníkání: Výzkum českých firem zvýraznující neetické chování v podníkání. – Tetyana HORNYAK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / odbor:
Linguistics / Foreign Languages for Business

Tetyana HORNYAK

Bachelor's thesis

Etika v podníkání: Výzkum českých firem zvýraznující neetické chování v podníkání.

Ethics in business: A research of Czech companies highlighting unethical actions in business.

Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na podnikatelskou etiku a neetické chování v podníkání. V teorerické části jsou popsány základní filozofické přístupy k neetickému chování a psychologické tlaky, které způsobují ztratu morálního kompasu v podnikatelském prostředí. Součástí praktické části je provedení rozhovorů mezi pracujícími v ziskovém sektoru s cílem odhalení názoru na etiku v podnikání a analýza poskytnuté informaci.

Abstract: This bachelor thesis focuses on business ethics and unethical behaviour in business. The theoretical part describes basic philosophical approaches to unethical behaviour and psychological pressures that cause a loss of moral compass in the business environment. A practical part consists conducted interview among the employees in the profitable sector to examine their attitudes about business ethics and analysis of the information.

Keywords: podnikatelská etika, neetické chování, morální kompas, etický lídr, nekalé praktiky, etická slepota, organizační tlak

Jazyk práce: English

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
  • Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Alok Kumar, M.A.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=66015 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

HORNYAK, Tetyana. Etika v podníkání: Výzkum českých firem zvýraznující neetické chování v podníkání.. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická


Hore | Aktuálny dátum a čas: 24. 6. 2019 16:09, 26. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz