Tomáš Kobelka

Bakalářská práce

Postavení WTO a IMF ve světové ekonomice

Role of WTO and IMF in global economy
Anotace:
Práce popisuje strukturu a role Světové obchodní organizace a Mezinárodního měnového fondu. Na jejich základě analyzuje vybrané problémy organizací. V závěru kapitol o WTO a IMF autor rozebírá jejich současnou činnost v kontextu s hospodářskou krizí. V práci auto neporovnává WTO a IMF.
Abstract:
Author writes about structure and roles of World Trade Organization an International Monetary Fund. He analyses their main problems based also on his findings. At the end of both parts about WTO and IMF author analyses their current work regarding to actual crisis. In this essay author does not compare WTO and IMF.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 2. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2009
  • Vedoucí: Josef Abrhám
  • Oponent: Barbora Vondrušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/15655