Bc. Hana Kubíková

Bakalářská práce

Optimalizace podnikové organizační struktury

Optimization of company organizational structure
Anotace:
Předmětem bakalářské práce Optimalizace podnikové organizační struktury je analýza změny organizační struktury vybrané společnosti s ohledem na změnu strategie. V teoretické části jsou shrnuty základní poznatky z oblasti organizování se zaměřením na strategie podniku. Navazuje část praktická, kde analyzuji změnu organizační strukturu a porovnávám strukturu s teoretickým konceptem strategie.
Abstract:
The subject of the bachelor’s work The Optimization of company organizational structure is the analysis of restructuralization of chosen company with respect of changing company strategy. In the theoretical part are summarize the main issues related in area of organizational structure. The next part contains the analysis of changes in organizational structure of researched company and consequently …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2016
  • Vedoucí: Ing. Eva Švandová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Cenek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta