Bc. Tomáš Kopeček

Bakalářská práce

Prowise Presenter - open source software pro interaktivní tabule

Prowise Presenter - Free Interactive Whiteboard Software
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje open source softwaru Prowise Presenter. Popisuje základy práce se tímto softwarem od instalace po tvorbu materiálu pro výuku s využitím interaktivní tabule. Práce muže sloužit jako manuál například pro učitele na základních či středních školách, kterým se současně práce snaží přiblížit a ulehčit práci s interaktivními tabulemi a softwarem k nim. Součástí práce jsou také ukázkové …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with open source software Prowise Presenter. It describes the basics of this program from installation to production of materials for teaching with an interactive whiteboard. The work may serve as a manual for teachers in primary and secondary schools. The work also contains examples of the material for teaching, created in Prowise Presenter.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Roman Plch, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Juránek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta