Bc. Pavel Suchánek

Diplomová práce

Interactive whiteboard- critical analysis of materials for teaching English

Interactive whiteboard- critical analysis of materials for teaching English
Anotace:
Diplomová práce zkoumá materiály pro výuku angličtiny s využitím interaktivní tabule. Zaměřuje se hlavně na materiály vytvořené samotnými učiteli a analyzuje chyby, které při tvorbě takových materiálů učitelé dělají. Chyby kategorizuje a dokládá příklady z praxe. V závěru se zamýšlí nad původem těchto chyb a nabízí doporučení, jak se takových chyb vyvarovat.
Abstract:
This thesis examines materials for teaching English using the Interactive Whiteboard. It focuses mainly on materials created by teachers themselves and analyses in detail the mistakes that teachers make when creating such materials. The mistakes are categorised and the findings are supported by examples from actual materials created by teachers themselves. In the conclusion, it reflects on the origin …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Zerzová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta