Bc. Tomáš Pešťák

Diplomová práce

Data mining a revenue management

Data mining and revenue management
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce je využití poznatků data miningu do revenue managementu modelového podniku. Jsou zde analyzována data z prodejů pokrmů restaurace modelového podniku. Na základě získaných dat o těchto pokrmem je určení jejich postavení ve firmě na základě BCG matice. Dále je zde vytvořen poptávkový kalendář hotelu modelového podniku, který popisuje obsazenost hotelu v minulém roce …více
Abstract:
The main aim of this diploma thesis is to use the knowledge of data mining in the revenue management of the model enterprise. Data from sales of meals of a model enterprise restaurant are analyzed here. Based on the data obtained about these dishes, their position in the company is determined based on the BCG matrix. In addition, there is a demand calendar for the model business hotel that describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.
  • Oponent: Ing. Martin Petříček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství