Theses 

Institut vykázání jako jedna z forem ochrany ohrožené osoby před domácím násilím. – Ondřej BITTNER

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnost společnosti / Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací

Ondřej BITTNER

Bakalářská práce

Institut vykázání jako jedna z forem ochrany ohrožené osoby před domácím násilím.

The institute of banishing as one of the forms of protection of an endangered person against domestic violence.

Anotace: Podstatou této bakalářské práce je popsání institutu vykázání, který by měl sloužit jako jedna z mnoha forem ochrany ohrožené osoby před domácím násilím. V teoretické části jsou nejprve vysvětleny pojmy, které se týkají problematiky domácího násilí, zde jsem obšírněji rozepsal formy, znaky, příčiny, stádia a následky domácího násilí. Na ně navazuje právní forma ochrany před domácím násilím, ve které jsou rozebrány patřičné zákony, za pomoci kterých ať samotná oběť či nejrůznější organizace bojují s fenoménem domácího násilí. V bakalářské práci je zmíněn zákon o Policii České republiky, který upravuje institut vykázání a závazné pokyny. Závazné pokyny poté zahrnují postup policistů při provádění vykázání násilné osoby ze společného obydlí. V závěru práce se nachází průzkumná část, jejímž cílem bylo zjistit poznatky a znalosti policistů ohledně domácího násilí, institutu vykázání a postupu policistů v rámci praxe a využívání taktických postupů.

Abstract: The bachelor work describes the institute of banishing which serves as one of many forms of protection of an endangered person against domestic violence. In the theoretical part I explain the terminology related to domestic violence, I also write in detail about forms, signs, causes, phases and consequences of domestic violence. The legal form of protection against domestic violence connects on it, and describes particular laws against domestic violence, which help a victim or different organisations to battle with domestic violence phenomenom. In the bachelor work I mention the law about the Police of the Czech Republic, which edits the institute of banishing and obligatory directives. Obligatory directives then include procedures the officers use when the banishnig an aggressive person out of shared housing. In the final part of the thesis I include a survey. The objective of the research was to determine officers knowledge and attainments of domestic violence, the institute of banishing and officers procedures in practice and the use of tactical processes.

Klíčová slova: Domácí násilí, násilná osoba, ohrožená osoba, institut vykázání, Policie ČR, vykázaná osoba

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=47171 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

Jak správně citovat práci

BITTNER, Ondřej. Institut vykázání jako jedna z forem ochrany ohrožené osoby před domácím násilím.. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 01:00, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz