Theses 

Domácí násilí a institut vykázání – Bc. Jiří Petřík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jiří Petřík

Diplomová práce

Domácí násilí a institut vykázání

Domestic violence and institute of expulsion

Anotace: Diplomová práce se zabývá velmi závažným problémem domácím násilím. Cílem diplomové práce "Domácí násilí a institut vykázání" je náležitě popsat a upozornit na problematiku domácího násilí, jako sociálně patologického jevu, který je v současné době velmi diskutovaným a neustále se rozvíjejícím celospolečenským problémem, skrytě se vyskytujícím ve všech společenských vrstvách, kdy jeho součástí je neodmyslitelně rovněž institut vykázání. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. Teoretická část obsahuje vysvětlení základních pojmů domácího násilí, jeho projevy, formy, příčiny vzniku, dále typologii pachatelů a obětí, rovněž se zabývá legislativou řešící uváděnou problematiku a samotným institutem vykázání. V teoretické části bylo čerpáno z odborných publikací, právních norem a metodik Policie České republiky zabývajících se danou problematikou. V praktické části diplomové práce byla pro výzkum využita dotazníková metoda směrovaná mezi policisty Policie ČR s cílem potvrdit nebo vyvrátit stanovené hypotézy k domácímu násilí a využití institutu vykázání a vytvořit zpětnou vazbu pro instituce i jednotlivce zabývající se touto problematikou.

Abstract: Diploma thesis deals with a very serious problem - domestic violence. The aim of the thesis "Domestic violence and institute of expulsion" is describe it properly and draw attention to the issue of domestic violence as a social pathology that is being currently very discussed and that is constantly developing social problem, occurring covertly in all social stratas, while the inseparable part of it is institute of expulsion. The thesis is divided into theo-retical and practical part. The theoretical part includes explanations of basic terms of domestic violence, describe its manifestations, forms, causes, typology of offenders and victims, also follows up the legis-lation dealing with the issue and the institute of expulsion itself. Scientific publications, legal standards and methodologies of the Police of the Czech Republic were the main in-formation sources for the theoretical part. The questionnaire research was employed in the practical part of the thesis and members of the Police of the Czech Republic were questionned with the aim to confirm or disprove given hypothesis of domestic violence and the use of the institute of expulsion and genera-te feedback for institutions and individuals dealing with the issue.

Klíčová slova: Domácí násilí, institut vykázání, oběť, agresor, pachatel, ohrožená osoba, násilná osoba, druhy domácího násilí, zneužívání, společné obydlí, pomoc oběti, Policie České republiky, předběžné opatření.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 3. 2015
  • Zveřejnit od: 17. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Renata Oralová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 3. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=35791 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Petřík, Jiří. Domácí násilí a institut vykázání. Brno, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 08:34, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz