Tereza Hamouzová

Bachelor's thesis

Jednotné postupy kardiopulmonální cerebrální resuscitace v nemocničních podmínkách - skutečně to víme?

Principals of Cardiopulmonary Resuscitation in Hospital - Do We Really Know That?
Anotácia:
V bakalářské práci na téma " Jednotné postupy kardiopulmonální cerebrální resuscitace v nemocničních podmínkách skutečně to víme? " se zabýváme příčinami srdeční zástavy, rozdělením a jednotlivými body kardiopulmonální cerebrální resuscitace. Dle platné směrnice popisujeme postup a kompetence všeobecné sestry při kardiopulmonální cerebrální resuscitaci ve Fakultní nemocnici Olomouc. V neposlední řadě …viac
Abstract:
In the Bachelor's work based on a topic " Principals of Cardiopulmonary Resuscitation in Hospital Do We Really Know That? " we are dealing with causations of the cardiac arrest, the separation and single point of cardiopulmonary-celebral resuscitation. According to the valid regulation, we are describing a procedure and competences of a universal nurse during cardiopulmonary-celebral resuscitation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2015
Zverejniť od: 20. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Eva Hrenáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hamouzová, Tereza. Jednotné postupy kardiopulmonální cerebrální resuscitace v nemocničních podmínkách - skutečně to víme? . Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe