Bc. Lukáš Ruský

Diplomová práce

Historie a současné možnosti rozvoje textilního průmyslu v moravskoslezském kraji.

History and current possibilities of development of textile industry in Moravian-Silesian region.
Anotace:
Předmětem diplomové práce je obnova tradičního textilního průmyslu na severní Moravě. Cílem práce je analýza a zmapování historie a zániku tradiční textilní výroby na severní Moravě v oblasti Rýmařova s vymezením potenciálu jejího budoucího rozvoje. Teoretická část je věnována historii kraje a města Rýmařova, osidlování území se zaměřením na první polovinu 20. století, historickému vývoji a zániku …více
Abstract:
The subject of the thesis is the restoration of the traditional textile industry in North Moravia. The aim of the thesis is to analyze and map the history and demise of traditional textile production in North Moravia in the area of Rýmařov with the definition of its future development potential.The theoretical part is devoted to the history of the region and the town Rýmařov, settlement of the area …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS