Bc. Tomáš Klemens

Diplomová práce

A Depiction of History in the TV Series Outlander

A Depiction of History in the TV Series Outlander
Anotace:
Tato diplomová práce poskytuje analýzu britsko-amerického historického seriálu Outlander, v češtině překládaném jako Cizinka. Tento seriál sleduje fiktivní postavy, které však procházejí skutečnými historickými událostmi, a to v různých časových obdobích a odlišných částech světa. Tato práce se soustředí na to, jak je ono historické pozadí v seriálu vykresleno a zda odpovídá skutečnostem, které jsou …více
Abstract:
The present master's thesis provides an analysis of British-American historical television series Outlander. This series follows fictional characters that live their lives within real historical events in various time periods and diverse parts of the world. This thesis focuses on how the historical background in the series is depicted and whether it corresponds with the generally known facts.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2019
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/evk3g/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marie Crhová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě